ความหมายความสำคัญของค่า CCA

• CCA ย่อมาจาก Cold Cranking Amp
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว หรือความสามารถในการทนทานที่ถูกกระชากไฟในการสตาร์ทต่อครั้ง ซึ่งค่า CCA ยิ่งสูง ยิ่งดี
• การวัดแบตเตอรี่ ค่า CCA คืออะไร
CCA ย่อมาจาก (Cold Cranking Amp) ยิ่งค่า CCA สูงเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีกำลังสำหรับสตาร์ทแรงเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *