อาการแบตเตอรี่เสื่อม

• รถสตาร์ทติดยาก เพราะ แบตเตอรี่ เสื่อมกักเก็บไฟไม่เพียงพอที่จะหมุนมอเตอร์สตาร์ทได้
• ระบบไฟสว่างน้อยลง และอุปกรณ์มัลติมีเดียต่าง ๆ ภายในรถทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติ
• น้ำกลั่นแห้งไวกว่าปกติ อาจจะเป็นเพราะ แบตเตอรี่ มีรอยรั่วซึมหรือร้อนจนเกินไป
• แบตเตอรี่ มีรูปทรงบวมขึ้น เพราะแผ่นธาตุภายใน แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *