การดูแลรักษาเพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่

• ตรวจเช็กจุดยึดแบตเตอรี่
• ตรวจเช็คปิดไฟต่างๆของรถหลังการใช้งาน
• รักษาความสะอาดแบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงจอดรถในอากาศร้อนจัด
• อย่าปล่อยให้น้ำในแบตเตอรี่แห้ง
• อย่าทิ้งรถไม่ได้ขับนานเกินไป สตาร์ทเครื่องหรือใช้งานบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *